Urukiko rw'Ikirenga

Urukiko rw’Ikirenga ruyoborwa na Perezida wungirijwe na Visi-Perezida. Bombi bagira manda y’imyaka itanu (5) ishobora kongerwa rimwe (Ing. 156 y’Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015). Muri iki gihe, Urukiko rw’Ikirenga ruyobowe na Dr. Faustin NTEZILYAYO wagiyeho ku wa 6 Ukuboza 2019. Yungirijwe na Madamu Marie-Thèrese MUKAMULISA bagiriyeho rimwe kandi bafite manda zimwe.