Urukiko Rukuru rw'Ubucuruzi

Perezida w'Urukiko Rukuru rw'Ubucuruzi

Telefoni:

Imeli

Ifasi y'Urukiko Rukuru rw'Ubucuruzi ni Igihugu cyose (Rwanda).

 

GAHUNDA Y'IBURANISHA: Kamena 2020